Kvalitetssikring


Hvis man vælger et samarbejde med Dansk Facade Service er man sikker på at arbejdet bliver udført til tiden og med en meget høj standard.

☑ Vi arbejder ikke på akkord
☑ Der er fast pris på arbejdet – altså ingen tillæg
☑ Midlerne vi bruger er gennemtestet og kvaliteten er i top.
☑ Vi indgår gerne faste aftaler så vinduer og facader altid er pæne og rene
☑ Vi er miljøvenlige d.v.s. vi bruger kun midler der ikke skader miljøet
☑ Alle opgaver håndteres professionelt
☑ Afrensning af graffiti sker med hedvandsspuling 50 – 200 bar og 70 – 150 grader varmt vand.
☑ Tryk og varme reguleres, så det ikke skader de enkelte bygningsdele.
☑ Efter endt afrensning måles pH for at være sikker på, at alle kemirester er ude af facaden
☑ Ved algebehandling bruges det eneste godkendte algemiddel som er på markedet
☑ Fleksibel – udfører opgaven så det er til mindst mulig gene for stedet
☑ Kommer gerne i weekender
☑ Brug af godkendt sikkerhedsudstyr
☑ Vi udfører alt inden for rensning af facader/ facaderensning

Special opgaver imødekommes også.