Imprægnering / Anti Graffiti behandling

Efter en facadeafrensning står facader af beton, puds, tegl og eternit uden beskyttelse over for vand og tilsmudsning. Porer og huller, der før var fyldt med snavs, vil være åbnet og nu tillade en øget vandindtrængen.

Med en antigraffiti behandling bedres den samlede økonomi, da tiden til graffitisanering vil mindskes. Endvidere vil individuelle abonnementsordninger være en fordel. Vi imprægnerer naturligvis alle typer overflader.
imprægnering-antigraffiti

Forurenet luft fra industri og biler vil sammen med naturens vækster og begroninger sætte sine spor på den rene facade, der i løbet af få år vil have et ofte værre tilsmudsningsproblem end før med deraf følgende skader i form af bl.a.:

✽ Alge- og mosbegroninger
✽ Udblomstringer
✽ Frostskader
✽ Fugtvandringer
✽ Rustskader på armeringsjern m.m.

En løsning på disse problemer og følgeskader er at kombinere afrensningen med en farveløs imprægnering/forsegling og/eller maling af facaden, hvis ellers denne fremstår uden alvorlige skader, der i så fald vil betyde en mere omfattende renovering og muligvis en anderledes beskyttende overfladebehandling.


Antigraffiti imprægnering

Imprægnering mod graffiti er en overfladebehandling, som skal forhindre graffitien i at trænge dybt
ind i overfladens struktur.
Denne behandling kan foretages uden risiko for at ødelægge eller lukke af for overfladen, idet imprægneringsprodukterne er diffusionsåbne.


Forudsætningen for en imprægnering er en ren overflade!

FORESPØRGELSE VEDR. IMPRÆGNERING

Ja, jeg har læst og accepterer vores politikker.

Er imprægnering den rette løsning for dig? Ring til os på: +45 22 25 38 56 og få et uforpligtende tilbud samt gratis vejledning!